Signalisatie en huisstijl

In Vlaanderen is 1 op de 7 volwassenen laaggeletterd. In de 13 Centra voor Basiseducatie kunnen laaggeletterden terecht voor een opleiding. Die hadden allemaal een andere naam. Vandaag heten ze Ligo. Dat is Esperanto voor “verbinden”. Voor de locaties in Brugge, Diksmuide, Ieper en Oostende voorzagen we nieuwe signalisatie. Ook de huisstijl stopten we in het nieuwe kleedje.