Logo, huisstijl en website

De naam NOOZO staat voor “niets over ons, zonder ons”. Met deze slogan willen personen met een handicap inspraak eisen in het beleid en actief meewerken aan adviezen. 
Ons creatief team vertaalde de visie van Noozo in een betekenisvol logo en aansluitende huisstijl. Er werd ook een nieuwe website ontwikkeld met speciale aandacht voor slechtzienden en slechthorenden.

Betekenisvol logo ontwerp

Betekenisvol logo ontwerp

In het logo staan de mensen van Noozo centraal. Iedere persoon heeft ook een andere vorm, want we zijn allemaal anders. Samenwerking én communicatie zijn cruciaal voor een goeie beleidsvoering. Deze twee sleutelbegrippen werden gevisualiseerd in het beeldmerk van het logo.

Ontwerp huisstijl

We ontwikkelden een Wordtemplate, powerpointtemplate en een map, met speciale aandacht voor slechtzienden.

Ontwerp huisstijl