Webdesign zonder aandacht voor functionaliteit, is als een auto zonder motor.

We doen niets liever dan resultaatgerichte websites bouwen. Je website is een essentieel onderdeel van je digitale ecosysteem. Het is een vertrekpunt voor al je andere communicatie en kan eveneens heel wat waardevolle data genereren die je ganse organisatie kan boosten. 

Krijg een vrijblijvend gesprek

Het beste van twee werelden: design en techniek

Enerzijds creëren we een visuele verpersoonlijking van jouw onderneming met jouw doelgroep in het achterhoofd. Een uniek logo en aansluitende huisstijl dienen hierbij als uitgangspunt om jouw branding digitaal consistent verder te zetten.

Anderzijds zorgen we dat de website technisch en structureel perfect in orde is. Dat de zoekmachine jouw website gunstig gezind is, zodat je zichtbaar bent voor je doelgroep.

Door design en techniek op elkaar af te stemmen zorgen we ervoor dat je website tot meetbare resultaten leidt. 

Easy to get met je website

Een website is veel meer dan een online visitekaartje. Het is de kern van jouw online (en zelfs offline) communicatie. Je website is onlosmakelijk verbonden met je andere bedrijfscommunicatie en het kan zelfs een middel zijn om je organisatie met kostbare data te voeden. 

Een krachtige website moet de gebruiker als het ware verleiden om bij jou tot een actie over te gaan. 

Dit kan een product of dienst kopen zijn, maar vaak zien we bij diensten nog een tussenactie en dit is 'een eerste gesprek' met de dienstverlener. Het is bewezen dat goede copywriting aanzet tot actie. 

Goede webteksten worden in eerste instantie geschreven voor je doelgroep, maar om ervoor te zorgen dat je doelgroep die makkelijk terugvindt, moet je ook zoekmachines het hof maken met sterke SEO-proof copywriting.

Onze aanpak voor een doelgerichte website

  • Strategie. We luisteren en stellen vragen. Wat zijn de doelstellingen van je website? Wie wil je bereiken? Aan de hand van jouw noden en wensen wordt een richting bepaald voor zowel het grafische als functionele luik van de website.
  • Structuur. De strategie vertaalt zich in een overzichtelijke structuur waarin alle content een duidelijke plaats krijgt. Niet alleen vinden bezoekers zo gemakkelijk hun weg op je website, ook zoekmachines ranken je website hoger als je structuur snor zit. Afhankelijk van de omvang van de website werken we wireframes uit.
  • Ontwerp. De structuur wordt omgezet naar een aantrekkelijk ontwerp, rekening houdend met je logo, huisstijl en specifieke wensen. Teksten en beelden die voorhandien zijn wordt geïmplementeerd in het voorbeeldontwerp. Een aanpassingsronde volgt indien nodig.
  • Technische ontwikkeling. Ontwerp goedgekeurd? Dan gaan we over tot het programmeren van je website (web development) met oog voor UX. Ook de basis voor SEO wordt gelegd.
  • Testen en invulling. We testen intern en leveren jou hierna de website op een online testomgeving (demo). Met een duidelijke demonstratie van het Content Management Systeem waarmee je de inhoud op je website kan aanpassen, kan jij aan de slag met het opvullen van de website totdat ze volledig klaar is voor het publiek. Meestal merken we hier nog enkele aanpassingen en verbeteringen op.
  • Oplevering. Geef ons jouw 'go' en je website wordt online geplaatst. We zorgen hierbij voor de koppeling van oude pagina's aan corresponderende nieuwe pagina's. 

Laten we eraan beginnen?