E-MAIL MARKETING

E-mailmarketing is veel meer dan gewoon een nieuwsbrief uitsturen. Ook voorbereiding en opvolging zijn hierbij heel belangrijk.

Onderdeel van je marketingstrategie

Op voorhand denk je best zo goed mogelijk na wat je met je e-mailcampagne wil bereiken. Dit is een onderdeel van je inbound marketingstrategie, waarmee wij jou kunnen helpen. De eerste stap bij het versturen van een nieuwsbrief? E-mailadressen verzamelen! Zorg voor een kwalitatief klanten- en prospectenbestand. Hou hierbij zeker ook rekening met de privacy en opt-in regelgeving. Bij digicreate.be zijn we volledig op de hoogte van de nieuwe Europese privacy wetgeving die in 2018 van kracht gaat. Het is essentieel om nu al de eerste stappen te zetten!

Daarnaast gaan wij er samen met jou voor zorgen dat de onderwerpregel en bodytekst aanzet tot actie, waardoor ontvangers je mailing ook effectief zullen openen. Onze copywriters voorzien een wervende, aantrekkelijke tekst, afhankelijk van de boodschap dat je wil overbrengen. Onze grafisch ontwerpers steken de tekstuele content ook graag in een aantrekkelijker jasje.

Deze aspecten zorgen voor een grotere ‘click to open ratio’:

  • Doelgerichte communicatie,
  • Wervende inhoud,
  • URL’s en calls to action naar landingspagina’s ,
  • Aantrekkelijke lay-out.

Last but not least

Denk niet “De nieuwsbrief is uitgestuurd, ik hoef nu niets meer te doen”. Elke e-mailcampagne brengt ook statistieken met zich mee waar je heel wat kan uit afleiden. Dat is eigenlijk zelfs het belangrijkste in je e-mailmarketing strategie. Samen met jou gaan we die statistieken analyseren en evalueren, zodat de volgende nieuwsbrief een nóg groter succes wordt.

Marketing Automation

E-mailcampagnes zijn onderdeel van je totale inbound marketingstrategie. En inbound marketing is onlosmakelijk verbonden met marketing automation. Marketing Automation is een wat overweldigend en moeilijk te doorgronden begrip, maar wij vatten het voor jou in een zin samen: marketing automation draait om het automatiseren van je communicatiestromen, waarbij de juiste boodschap met de juiste inhoud en vorm, op het juiste moment naar de juiste persoon wordt gebracht.

Samen met jou zorgt digicreate.be ervoor dat dit integraal deel uitmaakt van je strategie. Een goede planning is hierbij cruciaal.

WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Scroll naar boven