Indien je als KMO in 2015 of 2016 een investering doet in een digitaal betalings- of facturatiesysteem, ICT-beveiliging of een interface om online te betalen, kan je genieten van een extra investeringsaftrek. De investeringsaftrek is sinds 1 januari 2016 sowieso verdubbeld van 4% naar 8%, maar voor digitale investeringen is deze tijdelijk opgetrokken naar 13,5%.

digitale investering
Deze digitale investeringen komen in aanmerking

Investeringen in e-commerce op gebied van software of apparatuur die:

  • De elektronische betaling vergemakkelijken;
  • Dienen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering.

 

Investeringen in cybersecurity:

  • Software of hardware die dienen voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties;
  • Monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;
  • Software of hardware die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maakt.

 

Aanvullende investeringen die gepaard gaan met de uitvoering van de twee hierboven vermelde categorieën:

  • Kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de bovenvermelde investeringen (en hiermee samen worden afgeschreven);
  • Investeringen die de interfacing met andere systemen van de onderneming of systemen buiten de onderneming mogelijk maken.

Dit moet concreet gebeuren om hiervan te genieten

De factuur van de leverancier moet specifieke vermeldingen bevatten. Onder meer moet de leverancier bevestigen dat de aftrekvoorwaarden vervuld zijn. Voor facturen van 2015 die nog niet aangepast zijn, volstaat een bijlage bij de factuur die deze vermeldingen bevat.

Een concreet voorbeeld

Als KMO koop je in 2016 elektronische betaalterminals aan die de elektronische betaling in je winkel moet toelaten. De totale kostprijs bedraagt 50.000 euro. De investeringsaftrek bedraagt dan 50.000 x 13,5% = 6.750 euro. Berekend tegen het standaardtarief bedraagt het belastingvoordeel voor je onderneming dus 2.294 euro (=6.750 x 33,99%) of 4,6% van de totale investering.

Update 23 juni 2016

In een antwoord op de mondelinge vraag van Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) bevestigt Minister De Croo dat de digitale investeringsaftrek wel degelijk betrekking heeft op de website of webshop in zijn geheel.

"Wanneer de investering een onlosmakelijk geheel vormt met daarin functies met betrekking tot digitale betalingen en/of beveiliging, zullen deze investeringen voor hun volledige aanschaffingswaarde aanspraak kunnen maken op de investeringsaftrek voor digitale vaste activa."

Meer info

Voor meer informatie over de digitale investeringsaftrek, kan je ook hier terecht:

Uitleg over investeringsaftrek door Agentschap Ondernemen
Uitleg over investeringsaftrek door FOD Financiën
Link naar het KB van 2/12/2015

Jouw boodschap versterken met het ideale beeld?

piet gespiegeld