Skill 2: Doelstellingen Skill 4: Concept
SKILL 3: STRATEGIE

Alle individuele onderdelen van je communicatieplan moeten op een coherente, efficiënte manier op elkaar inwerken als radertjes van één grote motor. Een strategie beschrijft als het ware de volledige samenstelling van die motor.

Een verhaal dat klopt

Een verhaal dat klopt

Een communicatieplan kan maar op één manier succesvol zijn: als alle individuele onderdelen op een coherente, efficiënte manier op elkaar inwerken als radertjes van één grote motor. Een strategie beschrijft als het ware de volledige samenstelling van die motor, maar tekent ook uit hoe alle onderdelen precies met elkaar moeten samenwerken om je doelstelling te verwezenlijken en de motor draaiende te houden. Kortom, een goeie strategie zorgt ervoor dat je verhaal klopt van a tot z. En daar gaan wij jou bij helpen!

Zowel vergrootglas als verrekijker

Kortzichtigheid is nooit goed. Strategisch bekijken we het plaatje zowel op korte en middellange als op lange termijn. Een korte termijnstrategie zonder duidelijke, duurzame lange termijnplanning geeft aanleiding tot communicatieve ‘losse flodders’, zonder langdurig resultaat. Enkel als we vooruitdenken, kunnen we duurzame resultaten bereiken en onze resultaten aftoetsen aan vooropgestelde doelstellingen (zie skill 2).

Stappenplan

Een strategisch plan komt er niet van vandaag op morgen, maar eens het er is, vormt het een unieke leidraad voor alle communicatie binnen het bedrijf. Grosso modo wordt een strategie opgebouwd in volgende stappen:

1. In kaart brengen van de huidige situatie
Een grondige evaluatie van de positie van jouw bedrijf en product/dienst binnen de markt vormt het vertrekpunt voor de weg die we moeten afleggen. Wie zijn je klanten (zie skill 1)? Wat zijn je sterktes of zwaktes? Waar liggen de opportuniteiten? Wat zijn de unieke kenmerken van je product (USP’s)? …

2. Duidelijke formulering van de doelstellingen
Als je een traject wil afleggen, moet je uiteraard je doel bepalen. Het bepalen van duidelijke doelen heeft ook als voordeel dat je deze op het einde van de rit kunt aftoetsen aan de resultaten (zie skill 2). Zijn de doelen bereikt? Kan het efficiënter? Wat was goed, wat was slecht? Het biedt ook houvast voor alle teamleden betrokken in het proces: een duidelijke, gemeenschappelijke focus op wat bereikt moet worden.

3. Opbouwen van een high level aanpak
Of: het schetsen van de krijtlijnen. Wie is onze doelgroep, wat wordt onze boodschap, wat zijn de kanalen, …? Uiteraard allemaal gekaderd binnen een beschikbaar budget en timing.

4. Uitschrijven van het low level plan
‘The devil is in the details’: elke stap van het high level plan wordt nu effectief in detail uitgetekend: welke specifieke communicatie gaan we voeren, hoe verbinden we de kanalen, hoe verhouden de budgetten zich t.o.v. elkaar?

5. Conceptfase
Een uniek concept stuurt de rode lijn door alle communicatie. Een concept houdt rekening met de doelgroep, doelstellingen en unieke bedrijfscultuur. Het geeft houvast en waarborgt een eenvormige stijl en vorm. Bovendien is het ook dé manier om het onderscheidend vermogen (skill 5) van je bedrijf in de verf te zetten!

6. Productiefase
Mooi huis, maar het moet nu uiteraard nog gebouwd worden ook: print communicatie wordt gefinaliseerd, content wordt gecreëerd, websites worden gebouwd, mailing campagnes worden opgezet enzovoort.

7. Evaluatie en fine tuning
Een strategie moet zo dynamisch mogelijk zijn: we kunnen véél leren uit het verleden en dit kunnen we gebruiken om het plan altijd maar opnieuw te verbeteren.

Digicreate is gespecialiseerd in allround on- en offline communicatiestrategieën. Wij helpen jou met het bouwen van een doordachte strategie en vormen voor jou de perfecte leidraad in al je communicatie.

Sluit

Wil je graag meer zinvolle tips ontvangen?

Vul dan hieronder je gegevens in.

Scroll naar boven