Skill 1: Ken je klant Skill 3: Strategie
SKILL 2: DOELSTELLINGEN

Bepaal op voorhand wat je met je acties wil bereiken door dit te formuleren in heldere doelstellingen. Doelen stellen stimuleert en activeert de interne werking van je onderneming. Om ze concreet en realistisch op te stellen, kan je het SMART-principe hanteren. Je moet je doelen zodanig opstellen, dat je ze achteraf kan meten. 

Duidelijkheid troef

Duidelijkheid troef

Wat je wil bereiken, moet je proberen te vertalen naar heldere doelstellingen. Je moet je doelen zodanig opstellen, dat je ze achteraf kan meten. Want hoe weet je anders of je de doelstellingen hebt bereikt?

Realistische en haalbare doelen opstellen, kan je doen aan de hand van het SMART-principe. Op die manier kan je de richting, visie en toekomst van je onderneming op een duidelijke manier formuleren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Wij begeleiden je graag in het ‘smart’ maken van je doelstellingen.

Specifiek

Je zorgt er best voor dat je doelstellingen zo specifiek mogelijk geformuleerd worden. Als je doel bijvoorbeeld is om je naamsbekendheid te vergroten, is dat niet specifiek genoeg. Je kan dat achteraf moeilijker gaan meten. Beter is bijvoorbeeld: “ik wil x-aantal klanten binnenhalen” of “ik wil x-aantal leads genereren”. Je mag natuurlijk wel vertrekken van globale doelstellingen om er daarna specifiekere doelstellingen uit te destilleren.

Meetbaar

Je doelen moeten meetbaar zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er later harde data en cijfers beschikbaar zijn om het resultaat van je inspanningen te evalueren. Als je bij ‘specifiek’ bijvoorbeeld stelt dat je 100 leads wilt binnenhalen, is dit op het einde van de rit ook makkelijk te meten en controleren.

Acceptabel

Zijn je doelstellingen wel acceptabel? Zijn ze ethisch verantwoord? Is er een draagvlak binnen de organisatie? Daarbij is het belangrijk dat je bij het formuleren van je doelstellingen vertrekt vanuit je bedrijfsvisie en -missie. Zo begrijpen je medewerkers ook beter waarom je bepaalde doelen stelt.

Realistisch

Als je vooraf stelt dat je 500 klanten wil binnenhalen, moet er ergens een belletje rinkelen dat dit niet realistisch is. In dit geval moet je dit ook niet als doel stellen. Probeer je campagne te vergelijken met vorige resultaten of gebruik je gezond verstand om het zo realistisch mogelijk te houden. Onze expertise laat toe je hierin te begeleiden.

Tijdsgebonden

Wanneer wil je de vooropgestelde doelen behalen? Dit is belangrijk om te weten als je je resultaten later effectief wil meten en evalueren. We blikken terug naar ‘meetbaar’: tegen wanneer wil je die 100 leads behalen? Natuurlijk zal je ze ‘ooit’ weleens behalen, maar daarmee ben je geen stap vooruit voor je verdere acties. Dit kan bijvoorbeeld zijn: op 31 december 2016 wil ik 100 leads verzameld hebben.

Doelen hebben stimuleert en activeert de interne werking van je onderneming. De doelen ook behalen, motiveert nog meer, want dat is namelijk écht een bewijs van je succes. Hou dus zeker rekening met bovenstaande zaken, zodat je concrete maar realistische doelen vooropstelt. Ook als je de doelen niet behaalt, kan het een motivatie zijn om het in de toekomst anders en beter aan te pakken door eruit te leren. Hoe je het dan anders aanpakt? Dat gaan onze experts grondig voor jou analyseren en uitwerken.

Sluit

Wil je graag meer zinvolle tips ontvangen?

Vul dan hieronder je gegevens in.

Scroll naar boven