Skill 11: Reactiesnelheid Skill 1: Ken je klant
SKILL 12: METEN, WETEN EN BIJSTUREN

Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: het creëren van een meerwaarde die strookt met de vooropgestelde doelstellingen proportioneel met de gemaakte investering. Maar hoe wéét je dat de investering proportioneel is met het resultaat?

Het eeuwige vraagstuk van Return On Investment

Het opzetten van een succesvolle communicatiestrategie vraagt een inspanning, zowel menselijk als financieel. De vraag die iedere bedrijfsleider op het einde van de rit (terecht) stelt is: “Allemaal goed, maar wat brengt het op?”. Opbrengst moeten we hier zien in de meest brede zin van het woord. Het kan letterlijk om meer omzet/winst gaan, maar afhankelijk van de doelstellingen kan een resultaat ook bestaan uit het verbeteren van het imago of het vergroten van de brand awareness.

Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: het creëren van meerwaarde die strookt met de vooropgestelde doelstellingen (zie skill 2) proportioneel met de gemaakte investering. Maar hoe wéét je dat de investering proportioneel is met het resultaat?

Welkom in de digitale wereld

Door de kern van je strategie te baseren op het digitaal verhaal, wordt alles plots veel beter en makkelijker meetbaar. Enerzijds door integratie en correct gebruik van de juiste tools (Google Analytics, click tracking, social media monitoring, …), maar anderzijds ook door het integreren van meetbare call to action in zowel on als offline communicatie.

Door het integreren van een unieke (eventueel gepersonaliseerde) link in printcommunicatie of een billboard campagne, wordt zelfs deze vorm van massa offline communicatie meetbaar. En … meten = weten. Denk hierbij goed na over wat je precies als barometer neemt voor je inspanning. Dit bepaalt namelijk de tools en parameters die nodig zijn om resultaten te kunnen analyseren.

Aan de slag met de resultaten

Meten en weten is één iets, maar cijfers blijven slechts cijfers als er geen actie op volgt. De resultaten van deze inspanning kunnen en moeten vervolgens gebruikt worden om het communicatieproces te fine tunen. Weten wat werkt en weten wat net niet werkt, geeft je het voordeel dat je de communicatie kan bijsturen in de juiste richting en dus je ROI (return on investment) kan optimaliseren. De data kan natuurlijk ook gebruikt worden om communicatie te personaliseren. Hoe meer je weet, hoe scherper je focus.

Een continu proces

Het proces mag geen éénmalige oefening blijven, het moet een continu evoluerende inspanning zijn. Enkel zo kunnen we optimaal gebruik maken van concepten als marketing automation (zie skill 10), data verrijking, customer support en profilering van de klant (zie skill 1). Enkel als we meten, weten en bijsturen zijn we klaar voor het verhaal van inbound marketing en customer journey (zie skill 8).

Return On Marketing Investment

Daar ROI eigenlijk een louter financiële parameter is met een financieel doel, bestaat er ook zoiets als ROMI of marketing ROI. Hier gaat het nog een stapje verder dan ROI. ROMI kijkt naar het verleden, heden en de toekomst en is ook bruikbaar voor niet-financiële calculaties. Hier wordt er gekeken naar het verband tussen marketing en andere aspecten in het bedrijf.  Het is een combinatie van het meten van marketing en financiële metrics. Het meet de totale effectiviteit van marketingacties of -campagnes om marketeers te helpen bij hun marketing investeringen in de toekomst.

Heb je jouw vooropgestelde doelen bereikt?  Wij helpen je niet alleen in de opzet van je on- en offline marketingstrategie, wij staan je ook bij in het meten ervan en bijsturen waar nodig. 

Sluit

Wil je graag meer zinvolle tips ontvangen?

Vul dan hieronder je gegevens in.

Scroll naar boven