UZ GENT: LEVEN MET LEFF

Leven Met Leff (een campagne van de Vlaamse overheid) biedt steun aan patiënten (tieners en jongeren), en hun naasten, die een beenmerg-of stamceltransplantatie ondergingen. Leff staat voor 'Late effecten feiten en fabels'. 

Illustraties van Bert Dombrecht

Bert Dombrecht is illustrator en cartoonist (afkomstig van Brugge). Iedereen herinnert zich wel zijn tekeningen van de West-Vlaamse mythologie (Neptunus / Echt tunus), die duizenden keren gedeeld en geliked werden op social media. Ook voor Leven met Leff werd zijn tekentalent ingezet om de verschillende doelgroepen te visualiseren.
 

Website met cms

Om de doelgroep beter te bereiken en meer te kunnen bieden was het een logische stap om daarvoor gebruik te maken van een online platform. Hierdoor werd een website ontwikkeld waarbij lotgenoten (patiënten, naasten en ook zorgverleners) hun ervaringen, ideeën en bevindingen met elkaar kunnen uitwisselen.
Bepaalde delen (Forum/chat, online spreekuur) zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep. Dit heeft te maken met privacy, maar ook met het medisch beroepsgeheim.

Bezoek de website: www.levenmetleff.be

leven met leff websiteLeven met leff illustratieleven met leff illustratie zorgverlenersleven met leff illustratie jongeren
Scroll naar boven