Data -integraties, synchronisaties & API’s

We helpen in ieder project meedenken naar oplossingen voor maximale automatisatie en integratie.
Dataprocess management lijkt een nogal duur woord. Met managen van al je datastromen kan een nogal complex kluwen lijken ook. Daarom zetten we in op het beperken van de complexiteit en het vergroten van de efficiëntie in je IT-oplossingen.  

Contacteer ons
Centralisatie

Centralisatie

Het in kaart brengen van al je data-stromen en software architectuur is heel vaak een belangrijke eerste stap. Daarna moet onderzocht worden of deze data op een efficiënte en toegankelijke manier gecentraliseerd kan worden. Pas als je gerelateerde data in verbinding brengt met elkaar kan je meerwaarde creëren. Ook een kritische kijk op de kwaliteit en de veiligheid van je data is een must. Dit trouwens niet alleen vanuit technisch oogpunt.

Compabiliteit

Wanneer je nieuwe software wil installeren is het belangrijk te kijken naar de compatibiliteit tussen je databases en de software. Als een ERP-systeem, HRM-pakket of CRM-tool dezelfde ‘taal’ spreekt dan lukt dat perfect. Is dit niet het geval dan zorgt een API voor de oplosssing. 

Connectiviteit

Een optimale connectiviteit zorgt ervoor dat je alle verbindingen kan leggen die nodig zijn om de overdracht van je data te kunnen realiseren. De wendbaarheid van je organisatie wordt heel vaak mee bepaald door de snelheid waarmee je je data kan raadplegen, deelbaar maakt en verrijkt.

Connectiviteit