OVER DIGICREATE.BE

Met meer dan 15 jaar ervaring en klanten uit de meest diverse sectoren en regio's, weten we bij digicreate.be wat er leeft op vlak van webdesign, ontwikkeling van webapplicaties en on- en offline communicatie. Alles start met een open gesprek en vrijblijvend advies.

Maak uw keuze: WORKFLOW

WORKFLOW

Bij het uitwerken van een strategie, hanteren we een vast stramien om alles beheersbaar te houden, maar steeds met een unieke, persoonlijke aanpak. Zo gaan we te werk:

1Intake

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarbij we jou als bedrijf en als mens leren kennen. We willen het gezicht achter je organisatie leren kennen, wat je producten of diensten zijn en weten wie je doelgroep is. We luisteren naar jouw noden, verwachtingen of ideeën en dat is het vertrekpunt van onze verdere samenwerking.

2Analyse

Na een interne brainstormsessie, volgt een analyse. We trekken conclusies uit het eerste gesprek en gaan je organisatie en de besproken topics analyseren. In hoeverre voldoet jouw huidige on- en offline communicatie aan de hedendaagse verwachtingen? Hoe sta jij je mannetje tussen de concurrentie in jouw branche? Hoe breng je jouw boodschap nu over en hoe profileer je je naar de doelgroep?

3Strategie

Met de voorgaande analyse gaan we nu iets doen. We leggen de bevindingen uit de vorige stap vast in concrete doelstellingen. We gaan ze zodanig opstellen, dat ze achteraf makkelijk meetbaar zijn. Want hoe weet je anders of je doelen werden bereikt? De vooropgestelde doelen zijn SMART en dat maakt ze realistisch en haalbaar. Doelen stellen is een leidraad en stimuleert bovendien de interne werking van je onderneming.

4Concept

Hier gaan we de insteek van je strategie bepalen. Met het concept maken we een verbinding tussen je strategie en de vormelijke en inhoudelijke invulling daarvan. In de vorige stap hebben we in principe de boodschap al bepaald, maar dit moet nu nog vertaald worden in duidelijke content met een passende, onderscheidende vorm. 

5Productie

In de productiefase leggen we alle puzzelstukjes van je strategie en concept samen. We brengen je boodschap in woord en beeld tot leven en zorgen ervoor dat het de aandacht van je doelgroep trekt.

6Evaluatie

Nadat we alle fases hebben doorlopen, volgt natuurlijk dé hamvraag: “Wat heeft het nu allemaal opgebracht?”. Hier bekijken we dus de Return on Investment (ROI). Het kan letterlijk om meer omzet/winst gaan, maar afhankelijk van de doelstellingen kan een resultaat ook bestaan uit het verbeteren van het imago, het vergroten van de brand awareness, meer leads of conversies genereren, enzovoort.

Uiteindelijk komt het neer op het creëren van een meerwaarde die strookt met de vooropgestelde doelstellingen. We gaan dit meten via de juiste tools én via de geïntegreerde calls to action in zowel on- als offline communicatie. Vervolgens dienen de resultaten om het communicatieproces te finetunen. Dit proces is geen eenmalige oefening, maar een continu evoluerende inspanning waar wij je steeds met raad en daad bijstaan.

Scroll naar boven